single-speaker

Marcel Puškarik

Czechia

Študujem softvérové inžinierstvo na magisterskom stupni na Fakulte informačních technologií v Prahe.

Bakalára som vyštudoval na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline.

Rád sa učím nové veci a skúšam Python knižnice a frameworky.