O nás

Poslaním občianskeho združenia SPy (skratka "Slovak Python", alebo niekedy aj "Slovak Python User Group") je podpora vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python. Podporujeme a šírime používanie programovacieho jazyka Python a iných open source technológií a open source myšlienok v našej spoločnosti.

Našim cieľom je poskytovať pomoc a podporu úplným začiatočníkom a ľuďom, ktorí s programovaním začínajú. Ďalej si dávame za cieľ spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a propagovať programovanie (nezávislé od programovacieho jazyka) u detí a mladých ľudí od čo najskoršieho možného veku.

Podporujeme oblasť softvérového vývoja u sociálne slabších alebo inak znevýhodnených sociálnych skupín. Venujeme sa praktickému využitiu softvérového vývoja.

Chceme spolupracovať na rôznych open source projektoch, vytvárať otvorený vzdelávací obsah použiteľný pri školskej výuke či samoštúdiu a zasadzovať sa o používanie otvorených technológii v spoločnosti a verejnom sektore.

Od roku 2015 sme zorganizovali desiatky stretnutí a projektov. Ak chcete vedieť viac, pozrite sa nižšie, na čom pracujeme... alebo navštívte našu web stránku

img