Python komunitu tvoria ľudia z celého sveta s rôznorodým súborom zručností, osobností a skúseností. Tieto rozdiely prispievajú k tomu, že naša komunita prežíva veľké úspechy a pokračuje v raste. Keď pracuješ s členmi a členkami komunity, odporúčame ti dodržiavať tieto pokyny, ktoré pomáhajú riadiť tvoju interakciu s ostatnými a snažia sa udržať Python komunitu pozitívnu, úspešnú a rastúcu.

Člen(ka) Python komunity je:

Otvorený/-á

Členovia a členky komunity sú otvorení k spolupráci, či už ide priamo o vývoj samotného Pythonu, štandardnej knižnice, dokumentácie, PEPov, vývoj iných Python projektov, iných open source projektov, riešenie spoločensko prospešných problémov, alebo o prácu na iných spriatelených projektoch. Sme vnímaví ku komentárom a konštruktívnej kritike, pretože skúsenosti a zručnosti ostatných členov a členiek prispievajú k celému nášmu úsiliu. Prijímame všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť našich aktivít, podporujeme prostredie, kde sa môže ktokoľvek podieľať a každý ho môže zlepšiť.

Ohľaduplný/-á

Členovia a členky komunity sú ohľaduplní voči ostatným používateľom a používateľkám Pythonu. Rešpektujeme úsilie druhých, pričom máme na pamäti, že častokrát ich práca bola venovaná len pre dobro komunity. Sme všímaví v našich vyjadreniach, či už osobne alebo on-line, a sme taktní, keď príde na rozdielne názory.

Úctivý/-á

Členovia a členky komunity sú úctiví. Rešpektujeme ostatných, ich názory, ich zručnosti, ich záväzky a ich úsilie. Rešpektujeme dobrovoľné úsilie, ktoré venujú Python komunite. Rešpektujeme postupy stanovené v komunite a využívame ich pri práci. Keď nesúhlasíme, sme zdvorilí pri adresovaní našich problémov.

Celkovo sme dobrí k sebe navzájom. Prispievame k tejto komunite nie preto, že musíme, ale preto, že chceme. Ak si to uvedomíme, tak nám tieto pokyny prídu prirodzené.

Slovenská Python komunita

PyCon SK aj slovenské Python stretnutia sa plne stotožňujú s kódexom správania Python komunity. Prinášame prostredie, ktoré je otvorené pre všetkých, nezávisle na pohlaví, sexuálnej orientácii, postihnutí, fyzickom vzhľade, veľkosti, rase, vzdelaní či vierovyznaní. Každá komunikácia by mala byť úctivá a na profesionálnej úrovni. Buďme k sebe navzájom tolerantní.

Neurážame, ani nezhadzujeme iných účastníkov a účastníčky. Správame sa profesionálne. Obťažovanie, sexistické, rasistické, alebo inak znevažujúce vtipy sú nevhodné na našich stretnutiach. Nebudeme tolerovať obťažovanie účastníkov a účastníčok našich stretnutí v akejkoľvek forme.

Prečítať si viac o kódexe správania