Prihlasovanie príspevkov je uzavreté!

Dostali sme množstvo zaujímavých návrhov na prednášky. V priebehu júla komisia vyberie najzaujímavejšie prednášky a predstaví program konferencie.