Where Teachers meet Programmers

EduSummit je špecializovaná časť konferencie zameraná na vyučovanie programovania na základných a stredných školách. Už po štvrtý raz organizujeme dvojdňový summit, počas ktorého sa budeme venovať inovatívnym spôsobom a metódam vo vyučovaní informatiky, pričom komunita učiteľov má možnosť zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti o užitočných nástrojoch.

Tohtoročný EduSummit PyCon SK 2022 sa uskutoční v termíne 9. - 10. 9. 2022 na FIIT STU. V piatkovom programe majú učitelia prednášky a v sobotu praktické workshopy.

Keynote rečníkom EduSummitu PyCon SK 2022 je Miroslav Biňas z TUKE s prednáškou Ako sa dá s jazykom Python zvládnuť štvorročné štúdium na strednej škole.

V piatkový program obsahuje ďalšie zaujímavé prednášky:

  • Róbert Tomolya: Programovanie dronov
  • Ľuboslav Lacko: Čo sa s micro:bitom naučíš, využiješ na reálnych IoT platformách
  • Jaroslav Výbošťok: Programovací jazyk Robot Karel pre žiakov mladších i starších
  • Michaela Gažová: Internetová bezpečnosť: základy sebaobrany
  • Monika Balážová: Aké pozície ponúka IT odvetvie
  • Lilian Nandi (EN): Creating the Next Generation of Billionaires

Piatkový program doplnia ďalšie inšpiratívne prednášky, Hardware Showcase, prezentácia projektu Učíme s hardvérom a ďalších vzdelávacích projektov.

Druhý deň EduSummitu sa môžete zúčastniť zaujímavých workshopov:

  • Miroslav Biňas: Robíme IoT na mikrokontroléri ESP32 v jazyku MicroPython
  • Peter Palát: Internetová bezpečnosť: základy sebaobrany
  • Sylvia Ličková: Ako sa odprezentovať a zaujať životopisom

Učíme s Hardvérom Hackathon

Srdečne pozývame učiteľov informatiky na Hackathon, ktorý sa koná v sobotu 10. septembra 2022 od 13:10. Účastníkov súťaže na mieste náhodne rozdelíme do skupín. Skupiny dostanú hlavnú tému, micro:bit s komponentami a ďalšie kreatívne pomôcky. Následne počas 2 hodín spoločne vytvoria riešenie - skonštruujú a naprogramujú prototyp. Súťažné riešenia budú hodnotiť účastníci súťaže navzájom, vrátane hodnotiacej komisie. Veríme, že už samotná súťaž, spoločné tvorenie a vzájomné spoznávanie sa medzi inšpiratívnymi učiteľmi informatiky bude prínosné a zábavné pre všetkých. Na súťaž sa môžete prihlasiť cez tento formulár a zároveň je potrebné mať platný lístok na PyCon SK 2022. Tešíme sa na Vás :)

V prípade záujmu o pozývací list na EduSummit nás neváhajte kontaktovať na eva.klimekova@pycon.sk. Potvrdenie o účasti na konferencii vystavujeme priamo na mieste.