single-speaker

Marcel Puškarik

Czechia

Študujem softvérové inžinierstvo na magisterskom stupni na Fakulte informačních technologií v Prahe.

Bakalára som vyštudoval na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline.

Rád sa učím nové veci a skúšam Python knižnice a frameworky.

Pyviz panel a interaktívne webové aplikácie Workshop

Slovak language

Michal Kaukič Marcel Puškarik

Panel je momentálne najuniverzálnejší prostriedok na tvorbu "dashboards", plnohodnotných interaktívnych aplikácií. Je veľmi vhodný na pútavé grafické znázornenie, spracovanie dát a interakciu s používateľom. Spoločne postupne vytvoríme interaktívnu predpoveď počasia pomocou dát z openweathermap.org. Vysvetlíme krátko použité nástroje: panel, pandas, sqlitedict, plotly, folium. Hotovú aplikáciu si môžete pozriet na Počasie na Slovensku. Budeme potrebovať len webový prehliadač (Firefox, Chromium) a prístup na internet.