single-speaker

Róbert Tomolya

Slovakia

Róbert Tomolya, učiteľ matematiky a informatiky, učí na na Gymnáziu vo Fiľakove s vyučovacom jazykom slovenským a maďarským. Hľadá, objavuje a inovuje svoje vyučovacie metódy tak, aby držal krok s dobou. Na hodinách informatiky a matematiky využíva vlastné edukačné materiály aby tak vzbudil v žiakoch opätovný záujem o prírodné vedy.

Róbert Tomolya vymyslel a dlhé roky organizuje viacero súťaží počas ktorých študenti majú možnosť rozvíjať nielen informatické znalosti a prezentačné zručnosti, ale aj tímovú prácu.

Infoprog je medzinárodná súťaž (Slovensko, Srbsko, Maďarsko, Rumunsko) v informatike pre stredné školy, ktorú organizuje už od roku 1996.

Dalšiou srdcovou záležitosťou Róberta Tomolyu je Prírodovedný Triatlon, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 2008, je celoštátna súťaž pre stredné školy, v ktorej trojčlenné tímy súťažia v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Je zakladateľom informatickej súťaže AlgoritMánia, kde súťažia trojčlenné tímy zo základných škôl. Úlohy súťaže sú založené na všeobecných počítačových zručnostiach, algoritmickom myslení a kreativite. V organizovaní a pri vytváraní úloh mu pomáhajú jeho talentovaní študenti.

Róbert Tomolya taktiež pred piatimi rokmi založil online krúžok programovania - Virtuálny programovací krúžok. Počas neho žiaci sedia doma a programujú v online prostredí, zatiaľ čo mu pri výučbe pomáhajú jeho bývalí žiaci.

Programovanie dronov Talk

Anglický jazyk

Róbert Tomolya

Dron Tello Edu a DJI Robomaster TT je pôsobivý a programovateľný dron, ktorý je ako stvorený na vzdelávanie. Môžeme napísať aj program, ktorý prikáže viacerým jednotkám Tello EDU lietať v rojoch naraz. Ukážeme ako naprogramovať dron pomocou programovacieho jazyka Scratch a Python na hodinách informatiky.