single-speaker

Michal Kaukič

Slovakia

Učil som hlavne matematiku, ale venoval som sa aj Linuxu, Pythonu, Open Source. Organizovali sme OSS konferencie v Žiline. Sledoval som vývoj interaktívnych nástrojov od prvopočiatkov IPythonu po Jupyterlab, lebo ich považujem za veľmi vhodné pre výučbu informatiky a programovania. Rád chodím po horách, cestujem.

Pyviz panel a interaktívne webové aplikácie Workshop

Slovenský jazyk

Michal Kaukič Marcel Puškarik

Panel je momentálne najuniverzálnejší prostriedok na tvorbu "dashboards", plnohodnotných interaktívnych aplikácií. Je veľmi vhodný na pútavé grafické znázornenie, spracovanie dát a interakciu s používateľom. Spoločne postupne vytvoríme interaktívnu predpoveď počasia pomocou dát z openweathermap.org. Vysvetlíme krátko použité nástroje: panel, pandas, sqlitedict, plotly, folium. Hotovú aplikáciu si môžete pozriet na Počasie na Slovensku. Budeme potrebovať len webový prehliadač (Firefox, Chromium) a prístup na internet.