single-speaker

Michal Brandis

Slovakia

Ukončil inžinierske štúdium na FEI STU v Bratislave v odbore Telekomunikácie. Dlhodobo pôsobil v oblasti IT ako Support špecialista. Pred 4 rokmi nastúpil na pozíciu Account manažéra v TITANS freelancers, ktorý ako líder v oblasti outsourcingu dodáva stovky IT špecialistov na projekty doma i v zahraničí. Od roku 2021 pôsobí v roli Key Account manažéra a má na starosť viac ako 30 kľúčových klientov po celom svete. Počas svojej kariéry komunikoval so zástupcami veľkých nadnárodných aj malých lokálnych firiem, CEOs, CTOs a zastrešoval viac ako 400 projektov. Prečítal tisíce životopisov a pomohol stovkám freelancerov nájsť ten správny projekt. Vo voľnom čase sa venuje historickému šermu a rôznym ázijským bojovým umeniam.

IT FREELANCING - trendy, štatistiky & Python v IT projektoch Talk

Slovenský jazyk

Michal Brandis

Dopyt po IT freelanceroch rastie. Je freelancing budúcnosť? Aké trendy a technológie dominujú IT projektom? A aké miesto má v tom celom Python? Odpovede vychádzajú z reálnych dát každoročných štatistík TITANS freelancers.