single-speaker

Jaroslav Výbošťok

Slovakia

Vyše 16 rokov vyučuje informatiku a semináre z programovania pre maturantov na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Učil tiež na osemročnom gymnáziu na Bajkalskej a Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave a na základnej škole v Detve. Je spoluautorom učebníc Programujeme v Pythone – druhý a tretí diel a Maturujeme v Pythone. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky ako fakultný učiteľ FMFI UK.

Programovací jazyk Robot Karel pre žiakov mladších i starších Talk

Anglický jazyk

Jaroslav Výbošťok

V mojom príspevku predstavím nové online prostredie a metodiku pre výučbu algoritmizácie prioritne pre druhý stupeň základných škôl. Využiteľné je ale aj na strednej škole. Prostredie a metodiku som vyvinul na základe mojich skúseností s vyučovaním na ZŠ a osemročnom gymnáziu. Založené je na známom koncepte programovania robota Karla, ktorý vykonáva aktivity v štvorcovej sieti. Spomeniem tiež praktické skúsenosti z výučby a reakcie žiakov pri programovaní Karla, ktoré mi pomohli pri ďalšom vývoji. Uvediem aj čo má táto prednáška spoločné s Pythonom a ako ma jazyk Python pri tvorbe inšpiroval.