single-speaker

Miroslav Biňas

Slovakia

Odborný asistent na Katedre počítačov a informatiky, TUKE, kde učí “detiská” programovať najmä v jazyku C. Stále dúfa, že keď vyrastie, bude z neho Linuxák. Alebo Batman.

Ako sa dá s jazykom Python zvládnuť štvorročné štúdium na strednej škole Talk

Slovenský jazyk

Miroslav Biňas

Hovorí sa, že jazyk Python má strmú krivku učenia a preto je vhodný pre začiatočníkov. Tiež sa hovorí o tom, že je to univerzálny programovací jazyk, pomocou ktorého je možné vytvárať aplikácie rôzneho druhu. Ak je to tak, tak prečo sa snažíme študentom na stredných školách každý rok predstaviť preberanú problematiku v inom programovacom jazyku? Určite platí aj tu to ľudové, že čím viac čiar (programovacích jazykov), tým viac adidas (lepší programátor)?

V tomto príspevku budeme hovoriť o tom, ako sa dá celá výučba na strednej škole zvládnuť len s jazykom Python. Ukážem vám príklady vhodných rámcov a knižníc, ktoré viete použiť a zdôvodním vám, prečo je takýto prístup dobrý.

Robíme IoT na mikrokontroléri ESP32 v jazyku MicroPython Workshop

Slovenský jazyk

Miroslav Biňas

Mikrokontrolér ESP32 je cenovo dostupné a namakané zariadenie vhodné pre oblasť IoT vybavené WiFi a Bluetooth LE. Čo je však úplne fantastické, má dostatok pamäte na to, aby ste do neho nahrali firmvér s jazykom MicroPython. Na tomto workshope si spolu vytvoríme jednoduché IoT riešenie, na ktorom ukážeme silu mikrokontroléra ESP32 a jednoduchosť jeho programovania vďaka jazyku MicroPython.

Ak sa rozhodnete tohto workshopu zúčastniť, prineste si vlastný laptop a riaďte sa pokynmi v tomto dokumete: http://bit.ly/2P54h5O.

Vytvor si vlastný Pokedex v rámci FastAPI ako webovú aplikáciu Workshop

Slovenský jazyk

Miroslav Biňas

TBD