single-speaker

Luboslav Lacko

Slovakia

Špecialista na IT, vývoj softvéru, databázové technológie, IoT a zariadenia s mikrokontrolérmi. V súčasnosti redaktor magazínu NEXTECH publicista, školiteľ a konzultant. Som autorom 12 knižných publikácií vo vydavateľstvách Computerpress a Albatrosmedia a technologických zborníkov a 9x som získal prestížne ocenenie Microsoft MVP

Čo sa s Microbitom naučíš, využiješ na reálnych IoT platformách Talk

Slovenský jazyk

Luboslav Lacko

U výučbovej platformy je na mieste položiť si otázku, ako zúročiť získané vedomosti a skúsenosti na reálnych platformách, napríklad v stredoškolských, či univerzitných projektoch, pri návrhu rôznych zariadení v rámci hobby, alebo pri návrhoch a ladení reálnych riešení, nielen v startupoch, ale aj etablovaných firmách. Odpoveď poskytujú niektoré klony Microbitu, ktoré sú kompatibilné na úrovni signálov zbernice. Jednodoskový mikropočítač Mbits využíva moderný mikrokontrolér ESP32, ktorý podporuje nielen bluetooth, ale aj WiFi komunikáciu. Srdcom klonu s názvom Pico:ed je mikrokontrolér RP2040 navrhnutý v Raspberry Pi Foundation, ktorý bol prvý krát použitý vo vývojovej doske Raspberry Pi Pico a neskôr v Arduino Nano RP2040 s podporou WiFi aj bluetooth komunikácie.

Inak povedané Mbits môže poslúžiť ako migračný medzistupeň z Micro:bitu na platformu ESP32 a Pico:ed vás nasmeruje k mikrokontroléru RP2040.